Farmascan

Farmascan levert voorraadinventarisatie software voor de apotheek met bijbehorende dienstverlening.

Het belang van een correcte voorraad en gedetailleerde informatie over de voorraad in de apotheek wordt steeds groter. Dit zorgt voor steeds hogere eisen aan uw voorraadinventarisatie.

Het inventariseren van voorraden is echter een hectisch en tijdrovend proces.

Farmascan inventariseert uw voorraad met gebruikmaking van de door ons ontwikkelde software. Door de voorraadinventarisatie te automatiseren verloopt het inventarisatieproces sneller, eenvoudiger, flexibeler en doelmatiger.

Door de software te koppelen aan een app op de smartphone, kan iedere apotheekmedewerker een voorraadtelling uitvoeren. De smartphone wordt ingezet als barcodescanner waardoor de voorraden simpel en effectief geteld kunnen worden. De ingebouwde controlefunctie van de app draagt bij aan het foutloos registreren van de getelde resultaten.

Door de opbouw van de Farmascan software, is het mogelijk de voorraadtellingen zeer flexibel uit te voeren. Met behulp van de gegenereerde rapportages, kunnen de noodzakelijke voorraadcorrecties snel en adequaat doorgevoerd worden.

Inzicht in uw huidige voorraad en uitgebreide analyse mogelijkheden van de resultaten na de voorraadinventarisatie, zijn kenmerken van de Farmascan software.

Persoonlijke aanpak en begeleding

Farmascan hecht veel belang aan begeleiding en ondersteuning bij het gebruik van de software. Hiervoor bieden wij diverse soorten van dienstverlening aan.

Wij zijn ervan overtuigd dat de software een toegevoegde waarde moet hebben voor de apotheek, op zowel softwarematig als op ondersteunend gebied. Op ondersteunend gebied staat de Farmascan helpdesk ter beschikking.

Om inzicht te krijgen in de manier waarop de Farmascan voorraadinventarisatie software een significant verschil kan maken voor uw (aankomende) voorraadinventarisatie, bieden wij de mogelijkheid van een kosteloze en vrijblijvende productdemonstratie op locatie aan.

Wanneer uw interesse is gewekt, kunt u een productdemonstratie aanvragen via deze website.

Voor meer informatie staan wij u graag te woord en lichten wij in een gesprek toe hoe wij u van dienst kunnen zijn.