Farmascan software

Farmascan heeft een gelicenceerd software programma ontwikkeld om snel, eenvoudig, flexibel en doelmatig voorraden in de apotheek te inventariseren en eventueel te corrigeren.

Op basis van een voorraadextractie uit het AIS (Pharmacom, CGM, FarmaSys, Smartfilling) en deze in te lezen in de Farmascan software, kan een effectieve voorraadinventarisatie uitgevoerd worden, waarbij de gescande fysieke voorraden worden vergeleken met de extractievoorraad.

Farmascan Voorraadinventarisatie appGratis app

Met behulp van de gratis Farmascan app, is het mogelijk de barcode van het fysieke product te scannen.

De productgegevens van het betreffende product verschijnen op het display van de smartphone, waarna de aanwezige voorraad ingevoerd kan worden.

 

Licentie

Binnen de licentie van de Farmascan software is het aantal smartphone gebruikers onbeperkt.
Via een (tijdelijke)WiFi-verbinding in de apotheek wordt verbinding gemaakt tussen de PC en de smartphone. De verkregen data van de voorraadinventarisatie wordt op deze manier in de Farmascan software ingelezen.

De verschillen in voorraadgegevens worden inzichtelijk gemaakt middels diverse rapportages, waarbij gebruik wordt gemaakt van barcodes en productgegevens uit de actuele G-standaard.
De barcodes op de rapportages geven de mogelijkheid de betreffende productrecords direct in het AIS op te roepen. Aan de hand van deze rapportages zijn snel en eenvoudig voorraadcorrecties door te voeren.

Deze manier van inventariseren levert een aanzienlijke tijdsbesparing op: uitsluitend afwijkingen in de voorraad worden in de rapportages getoond.

Rapportages

De software genereert diverse real-time rapporten die kunnen worden opgeslagen of uitgeprint. De rapportages zijn volledig opgebouwd in Excel, wat de gebruiksvriendelijkheid ten goede komt. De beschikbare functies in Excel zijn hierdoor ook volledig te gebruiken. In CGM kunnen de Excel rapporten volledig worden ingelezen!

Met behulp van de Farmascan software kunnen de volgende rapportages worden gegenereerd:

  • Fysieke voorraad aangetroffen in de apotheek, maar niet geregistreerd in het AIS
  • Geregistreerde voorraad in het AIS, maar niet aangetroffen in de fysieke voorraad
  • Negatieve voorraad, producten in bestelling
  • Vervallen AIS records met voorraad
  • Waardebepaling voorraad op basis van actuele AIP waarde

Privacy

De Farmascan software wordt geïnstalleerd op een PC in de apotheek. De gegevens van de Farmascan software zijn niet gekoppeld aan een externe server, waardoor onbevoegden (inclusief Farmascan) geen toegang hebben tot de verzamelde gescande data. De verzamelde gescande data wordt op de PC opgeslagen. Daarnaast worden geen gegevens van gescande data opgeslagen op de gebruikte smartphone. De privacy van de gescande data is hiermee gewaarborgd.

Helpdesk

Voor technische en softwarematige vragen staat de Farmascan helpdesk ter beschikking.

Helpdesk

Vrijblijvende productdemonstratie

Om een duidelijk beeld te kunnen vormen van de mogelijkheden betreffende de Farmascan software, bieden wij een vrijblijvende demonstratie op locatie aan.

Aanvraagformulier productdemonstratie